Arthur

7 april, 2008

water & architecture collage

 

Living on water within an urban context

My interest goes out to living and dwelling on water. It represents a certain view of life, enjoying, willing to experience it, being more aware of one’s whereabouts, but also for a particular flexibility of the user and the object.

Because of my affinity with water and with architecture I want to try and combine these two in a research on dwelling in floating objects. I would like to research the various applications and user-possibilities to gather more insight in the theme of floating, moveable buildings.  

Leven op water binnen een stedelijke context  

Mijn interesse ligt bij het leven en wonen op het water. Het staat voor een bepaalde levensinstelling, genieten, willen beleven, meer bewust zijn van waar men zich bevindt, maar ook voor een zekere flexibiliteit ten aanzien van de gebruiker en het object.

Gezien mijn affiniteit met water en met architectuur wil ik proberen deze beide te combineren in een onderzoek over het leven op drijvende objecten. Ik wil hiervan dan ook de uiteenlopende toepassingen en gebuikers-mogelijkheden onderzoeken, om meer inzicht te krijgen in de thematiek van drijvende, verplaatsbare gebouwen.

 

 

 

Advertenties