Elza

12 februari, 2008

multi-sensory collage

Belevingsonderzoek, case studie: Katwijk

Tijdens mijn studie architectuur op de TU in Delft werd ik mij er steeds meer van bewust dat architectuur al vanaf jongs af aan aanwezig is en invloed heeft op de mens. Architectuur heeft invloed op onze ervaringen, gevoelens en herinneringen. Uiteindelijk ook de keuzen in gedrag die we maken. Deze interactie tussen architectuur en de persoon die het ervaart is de fascinatie die ik door middel van deze thesis verder wil exploreren.

Als architectuur student heb ik mijn concepten, ontwerpen gecommuniceerd door middel van modellen, plattegronden, doorsneden en visualisaties. Meerendeel wordt in 2D gepresenteerd en gericht op het visuele medium. Hierbij worden de andere zintuigen afzijdig gehouden. Als representatie limiteren wij ons tot het oog, het zien, de beelden die verleidend zijn. De architectuur van tegenwoordig is ook veelal gericht op het visuele, de facade speelt hierbij een grote rol. Weinig voorbeelden van hedendaagse architectuur bestaan die wel in staat zijn om verder te gaan dan het retinale, door aanspraak te doen op andere zintuigen en hierdoor op onze emoties. Dit is dan ook één van de doelstellingen van mijn project, namelijk het begrijpen en inzicht krijgen op de invloed van de gebouwde omgeving op de mens. Ontwerpen worden ‘rijker’  door meer kennis van de complexiteit van beleving in de gebouwde omgeving.

 

Ruimte om ons heen affecteert ons zowel bewust als onbewust; emotioneel, gedragspatroon en cognitief. De uitdaging is om de waarnemer meer bewust te maken van de ruimte waar diegene zich in begeeft.

 

 

Beleving van ruimte is een persoonlijke ervaring, door de subjectiviteit van dit onderwerp is het in het vakgebied van architectuur nog weinig besproken en beschreven. Hierdoor heb ik mijn literatuur veelal uit andere disciplines geraadpleegd; theorieën uit de psychologie, filosofie en sociologie.

 

Het meten van de belevingswaarde is voor het ontwerp is nogal complex. De beleving zelf heeft nog niet plaats gevonden. Deze moet dus voorspeld worden. Hierbij moet je weten wie de toekomstige gebruikers en waarnemers worden van het gebouw. Van deze groep moet de ‘public image’ worden bepaald, een kwalitatieve belevingswaarde dat voor een grotere groep mensen geldt (intersubjectiviteit).

 

 

 

The emotional value of architecture

Many architects plea they make architecture, which is capable to evoke emotions; ‘Emotional Architecture’. When is architecture perceived as emotional?

To what extend is architecture able to stimimulate the senses and is the experience of architecture multi-sensory? 

My objective is to contribute to the insight in the relation of architecture and psychology, aimed at the the effects and affects of the build environment and the individual. The emphasis will be on the proces from receptors to the valuation of our surroundings.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties