An Olympic Wind

7 februari, 2008

www.ericschrijver.com

An integrated research on the planned developments for and the potential for development of Scheveningen. This will concern mainly the off-harbour terrain in the view of the coming Olympic Games in the summer of 2028; carrying on the ambitions of the Innovation Platform.

The objective is to develop an ‘offshore urban strategy’.

 

Een integraal onderzoek naar de geplande ontwikkeling en ontwikkelingspotentie van Scheveningen. Het gaat hierbij met name om het buitengaats gebied in het licht van de komst van de Olypische Zomerspelen van 2028, aansluitend op de ambities van het Innovatieplatform.

 Doel is een ‘offshore urban strategy’ te ontwikkelen. 

Advertenties