Pagina van Gerlinde Neven

7 februari, 2008

-English below-
Ontspannen leven in een krachtwijk
Mensen uit andere culturen dan de Nederlandse interesseren mij; ze verrijken onze cultuur. Mijn project zal gericht zijn op een multi-culturele ‘krachtwijk’. In het onderzoek wil ik me verdiepen in de sociale en ruimtelijke aspecten van de wijk. De uitkomst hiervan wil ik gebruiken in het ontwerpen van een commercieel gebouw, dat de situatie van de bewoners zal verbeteren. Ik hoop onderdak te geven aan eenvoudige werkgelegenheid, een plek voor ontmoeting en een positief imago voor de wijk.

Mijn onderzoeksvraag is: Met welke set ontwerprichtlijnen kan het ontwerp van een commercieel gebouw in een aandachtswijk bijdragen aan de verbetering van de situatie van bewoners?

Ik ben…
…in 1983 geboren in Waddinxveen. Op mijn 18e ben ik begonnen met Bouwkunde in Delft. Direct ben ik lid geworden van studentenvereniging C.S.R. Delft, waar ik in 2005-2006 voorzitter was. Afgelopen halfjaar heb ik ervaring opgedaan bij een erg leuk bureau: RAU Architecten. Ik ben christen en actief bij christelijke gemeente Levend Water.
Ik houd van het lezen van mooie romans (Arthur Japin), van reizen door Europa, schaatsen op natuurijs en lekker koken.

Inspirerend

Enjoy life in a mutli-cultural neighbourhood

I am interested in people from other cultures; they enrich our culture. My project will be located in a multi-cultural neighbourhood, with complicated problems. First I will do research on social and spatial characteristics. This will lead to a design of a commercial building that will improve the situation of the inhabitants. I hope to create an accomodations for simple jobs, places where people meet each other and a building that improves the image of the neighbourhood.

My research question is: With which set of design-guidelines can a design of a commercial building in a multi-cultural neighboorhoud contribute to an improvement of the situation of the inhabitants?

Mijn onderzoeksvraag is: Met welke set ontwerprichtlijnen kan het ontwerp van een commercieel gebouw in een aandachtswijk bijdragen aan de verbetering van de situatie van bewoners?

I am…

… born in 1983, in a village named Waddinxveen. I started my studies in Architecture at TU Delft in 2002. I became member of student association C.S.R. Delft, where I was chairman in 2005-2006. Last half year I enjoyed my internship at RAU architecen in Amsterdam, an office with a focus on sustainability and user-participation. I am a christian and member of Living Water Church Delft. I love reading books, travelling, skating on natural ice -typically Dutch ;)- and cooking.

Advertenties