Pagina van Kees Lemmens

8 april, 2008

Kees Lemmens

design based on change …and with change in mind; 

departing from a sequence of programmes of demands

[scroll down for an elaboration of the idea]

 

specifiek ontwerpen op basis van en voor verandering,          

met een random sequentie van programma’s van eisen            

[scroll down voor de uitwerking van het idee]

 

SPACE/TIME S[p]LICER

previous work / eerder werk:

SPACE/TIME S[p]LICER www.spacetimesplicer.tk

 

UITWERKING VAN IDEE 

Uitgangspunt van mijn project is een gebouw te ontwerpen waarvan programma en functie onvoorspelbaar veranderen, terwijl het wordt ontworpen. 

Om deze onvoorspelbare veranderingen te bewerkstelligen heb ik een serie programma’s van eisen verzameld in gesloten enveloppen: deze p.v.e.’s zijn voor stedelijke functies met ongeveer gelijke benodigde oppervlakten, maar de verdere inhoud is nog niet aan mij bekend. Op vooraf vastgestelde data en dus in verschillende fasen van het ontwerpproceswil ik de enveloppen successievelijk openen, en iedere keer zoveel mogelijk doorwerken op het bestaande ontwerp maar steeds met de bedoeling het ontwerp aan te passen aan het p.v.e uit de meest recent geopende enveloppe.

Mijn vermoeden is dat dit een gebouw op kan leveren, dat kan voortbestaan zoals het is ontstaan …dat dankzij een multipliciteit in specifieke en eigenaardige juxtaposities van vorm en functie flexibel is, tot een bepaald soort gebruik zal uitnodigen en/of (anderszins) waarde- of betekenisvolle implicaties zal verwerven in zowel practisch, filosofisch en experiëntieel opzicht en zowel in het ontwerpproces als in het niet-finale resultaat.

[link hier voor ‘about me

ELABORATION OF IDEA 

The principle idea for my project-proposal is to design a building of which function and program of demands change unpredictably, while it is still being designed. 

To achieve the unpredictable change, I have collected several programs ­–of unknown content to me– in sealed envelopes, which will be opened on prefixed dates in the design-process. Each time an envelope is opened, the design will be carried on as if intended ultimately for the most recent program of use. The degree to which it can be changed for adaption will depend on the design-phase, but it will be the most interesting to use as much of the earlier work as possible and necessary in order to simultaneously bring the design to a next, more defined phase.

In this way, by the last opening of an envelope I hope to already have achieved a design, that will be materially and structurally determined enough to remodel it as if it were an actual building.In the end this last program of demands determines the function for the final building-design, but the greater objective of the project is not a building that best fits this (or that) particular use. Comparatively it will probably not even function particularly well. Yet it will be particular: drawing its characteristics from change, it will have rudiments and remnants of all/the previous phases, which may interact with every new program in surprising ways. These could be interesting as such in themselves, but more-over I believe the discrepancies between form and function here and there ­–even the true and inevitable imperfections in its affordance and functionality– could become valuable in a way. It might be in these places that the building finds its freedom, both to adapt to a different function again and possibly also for ‘the inprogrammable’: all other informal and unexpected uses, that even any fixed function and use always brings along …and (therefore) maybe even a certain freedom in the experience of it. Compared to either the conceptually neutral or the conceptually strict, its conceptual hybridity impurity or even unclarity may give this building a more specific character and more resillience. 

[link here for ‘about me]

Advertenties

‘ABOUT ME’ van Kees

11 maart, 2008

 

Indesem 1996
Project voor het INternational DEsign SEMinar van 1996. 
Een van mijn eerste uitgevoerde ideeën in dezelfde geest als wat ik nu wil doen.

 

 

 

 

‘ABOUT ME’  van Kees Lemmens

project in explore lab

Uitgangspunt van mijn project is een gebouw te ontwerpen waarvan programma en functie onvoorspelbaar veranderen, terwijl het wordt ontworpen. Doel is een gebouw met een specifieke veelheid aan potentiële juxtaposities en implicaties: zowel practisch, filosofisch als experiëntieel.  [meer hierover]

 

achtergrond en persoonlijke geschiedenis

Ik ben in 1989 Bouwkunde gaan studeren in Delft …nagenoeg nominaal tot en met het 3e jaar van de toen 4-jarige studie. Vanaf ’92 is mijn studie echter ernstig verstoord door ziekte, wat mij mede heeft bepaald. Ik ontwikkelde van sterk exact naar meer talig, met een actieve interesse in filosofie, beeldende en later zelfs performance-kunsten en choreografie. Met lange en korte onderbrekingen studeerde ik verder (o.a. aan Southbank University en the London School of Economic Science) en werkte enkele jaren tot zeer kort voor een paar nederlandse architecten. Belangrijker voor me zijn echter minder beduidende, meer persoonlijke successen: zoals een aantal eigen exposities en voorstellingen, die soms werden erkend door full-time kunstenaars en/of architecten.

 [link hier voor mijn pagina op dit blog; dit was alleen mijn ‘about me’ ] 

 

ABOUT ME (english)

project in explore lab 

 The principle idea for my project is to design a building of which function and program of demands change unpredictably, while it is still being designed.The objective is a building with a specific multiplicity of potential juxtapositions and implications; with respect to practicality as well as in a philosophical and experiential sense. [more about this] 

personal history and background

I started my studies of architecture at the TU Delft in 1989  …studying nominally for the first three of ­­­­–at the time– four years of study. From ’92 on my studies were disrupted gravely by disease, the experience of which has been of influence on my thoughts and ideas. Originally I have a strong affinity with the exact sciences, but I feel I developed more linguistically, with an active interest in philosophy, fine arts and ultimately even performance arts and choreography.With many long and short term interruptions I continued my studies (at the TU Delft, Southbank University and The London School of Economic Science) and worked –very shortly up to several years­– for a few dutch architects.More important to me are less noticible, more personal achievements: like a number of expositions and performances, which were sometimes acknowledged by full-time artists and/or architects.

[link here to my page on this blog; this was only my ‘about me’]