Sybren

7 februari, 2008

 

De afwendende stad

 

Test

 

Steden welke gesitueerd zijn langs danwel aan een rivier, en Istanbul in het bijzonder, hebben de neiging zich meer en meer van de rivier af te ontwikkelen. Waar vroeger de rivier een wezenlijke functie vervulde aangaande het functioneren van de stad, is deze functionaliteit nu veelal in ongebruik geraakt. De rivier vormt, in de meeste gevallen, niet langer de belangrijkste vorm voor transport. Bruggen en tunnels worden gebouwd om de rivier te overbruggen; om daarmee deze te reduceren tot een marginale ruimte binnen de stad. De rivier vormt geen onderdeel meer van het milieu, de urbane niche, waarbinnen het dagelijks stedelijk gebruik zich afspeelt.

 

Snelwegen en andere grote verkeersaders/corridors hebben, onder invloed van technische ontwikkelingen, de transportfunctionaliteit veelal overgenomen van de rivier. Het gevolg hiervan is dat de stad zich langzaam maar zeker afwendt van de rivier. De centra van een stad zullen zich daar ontwikkelen waar ze de grootste bereikbaarheid hebben. Bij de verschuiving van transport over de rivier naar het transport over de weg zullen de centra als vanzelf mee verschuiven. De stad keert als het ware zijn rug naar de rivier. De rivier welk veelal mede aanleiding was van het ontstaan van de stad. Een welbekend voorbeeld is Amsterdam. Deze stad is losgeraakt van de rivier, het IJ, door het centraal station. In Londen wordt het probleem van de afwendende stad aangepakt door een politiek-geografische ingreep. De Theems en de zone langs de Theems is in Londen bestempeld als een gebied. De deelraad van deze zone heeft dan automatisch de Theems als focus point, en als centrum van het district.

 

Istanbul, als studie opgave, heeft een soortgelijke zone langs de rivier. De Bosporus en dat gedeelte van de stad welke uitzicht heeft op de Bosporus wordt aangeduid met een eigen term; Boğaziçi. Het onderschied tussen Boğaz (Bosporus) en Boğaziçi (Bosporus gebied) is in zeker mate te vergelijken met het onderscheid tuseen ‘San Francisco Bay’ en de ‘Bay Area’. Deze term is, in tegenstelling tot het Londen voorbeeld, geen van bovenaf opgelegde politieke ingreep. Ze is echter een term om een bepaalde houding van de inwoners van Istanbul aan te duiden aangaande de Bosporus en haar invloed op de stad. Boğaziçi is dat gedeelte van de stad welke de verbinding legt tussen de stad en de rivier.

Advertenties