Wouter

7 februari, 2008

Afstudeeronderzoek Explore-lab 6: Kosten vs architectonische kwaliteit

De architect heeft in het ontwerpproces een moeilijke taak. Aan de ene kant wil hij zoveel mogelijk vrijheid hebben om een ontwerp te maken, maar aan de andere kant moet dat moet wel binnen het (financiele) kader passen dat de opdrachtgever hem heeft opgelegd. Vaak is het lastig in te schatten wat de financiele gevolgen zijn van een bepaalde ontwerpkeuze.

Hoofdonderzoeksvraag
Welke invloed hebben architectonische ontwerpkeuzes (als schaal en maatverhoudingen van ruimtes, volumes en vlakverdelingen) in het ontwerp voor een kantoor -en woongebouw in Leiden op de investerings –en exploitatiekosten?

Advertenties